Praktisk om konsultationerne

Den første konsultation varer 90 minutter, og efterfølgende konsultationer 60-90 minutter.
Konsultationerne foregår i min klinik i Nyborg eller online via Skype med videolink.

Før din første konsultation

Ved booking af din første konsultation modtager du en mail med et omfattende spørgeskema omhandlende din helbredshistorie og en kostdagbog for 3 dage. De skal gerne udfyldes og sendes retur senest fire hverdage før konsultationen. Det giver  den bedste forudsætning for en grundig forberedelse inden vi mødes, så du får det bedst mulige udbytte af konsultationen og et eventuelt forløb. Du er også meget velkommen til at sende tidligere blodprøvesvar eller andre undersøgelsessvar til mig, inden vi mødes. Jo flere detaljer jo bedre. 

Til første konsultation

Første konsultation starter altid med en dybdegående samtale, der tager udgangspunkt i dine oplysninger fra spørgeskemaet. Vi går bl.a. i dybden med nuværende og tidligere symptomer, kost, ordineret medicin, livsstil, søvn og sygdomshistorik i familien. Jeg arbejder også med en række screeningsprotokoller, der kan være med til at klarlægge hvilke underliggende årsager, der ligger bag dine helbredsudfordringer. I løbet af konsultationen sporer vi os ind på de faktorer, der har indflydelse på dit symptombillede og hvad vi kan gøre for at afhjælpe dem.

Efter hver konsultation

Efter en konsultation modtager du via mail et skræddersyet program, som vil indeholde de tiltag, vi har aftalt til konsultationen. Det vil være afstemt med dine ønsker for forløbet og matche din hverdag. Programmet justeres og nytænkes efter hver konsultation alt efter, resultaterne af tidligere tiltag. Du vil også få tilsendt en kostguide, der matcher dine ubalancer og en række guides, der hjælper dig med de ting, du arbejder med frem mod næste konsultation.

Opfølgende konsultation(er):

Det er individuelt, hvor mange konsultationer, der er behov for. Det kommer an på hvilke sundhedsudfordringer du arbejder med og hvor i hvilken grad du har mulighed for at arbejde med dem og hvad din hverdag tillader. Det vil typisk kræve 2-4 konsultationer med 6-8 uger mellem konsultationerne.

Vi aftaler efter endt konsultation, hvornår vi mødes igen og hvilken støtte du har behov for i den mellemliggende periode.

Når vi mødes igen

Når vi mødes igen, følger vi op på, hvordan din krop har reageret på de tiltag, vi satte i gang. Har det virket efter hensigten? Hvilke udfordringer har du haft, og hvordan kan vi imødegå dem? Er der nogle ubalancer, som vi ikke har fået adresseret endnu?

Vi taler sammen om, hvilke justeringer vi skal lave til programmet og i hvilken retning, vi skal arbejde videre.

Vi kigger også typisk på, om der er behov for laboratorie- eller DNA-tests. Tests kan være en god måde at målrette indsatsen, hvis vi endnu ikke har opnået den ønskede effekt eller fundet alle de bagvedliggende årsager til dine udfordringer. Udgifterne til laboratorietests er ikke en del af konsultationsprisen, og det er helt frivilligt, om eller hvornår du ønsker at gøre brug af tests. Det er vigtigt at understrege, at de ikke er et krav for et godt konsultationsforløb.

Læs mere om laboratorietests her

Hvis der allerede er foretaget laboratorietests, vil det også være ved en opfølgende konsultation, at jeg gennemgår resultaterne grundigt med dig og inkorporerer resultaterne i behandlingsplanen.

Undervejs i forløbet

Undervejs i forløbet er du meget velkommen til at sende mails, hvis du har opfølgende spørgsmål. Det kan også være, at du har brug for sparring til, hvordan du får inkorporeret de nye tiltag i din hverdag, eller hvordan du holder motivationen.

Det er også muligt at aftale en gratis telefonsamtale, hvor vi kan lave små justeringer, hvis du har brug for det.

Book tid til konsultation her

Til dig der tager medicin

Hvis du tager medicin, som er ordineret af din læge, skal du fortsætte med at tage det. Underret gerne din læge om, at du er i gang med en livsstilsændring, så han/hun kan følge dig tæt, så du undgår evt. overmedicinering, når din krops systemer begynder at regulere sig selv igen. Jeg ordinerer ikke medicin og justerer heller ikke i det medicin, du har fået af din læge.

Privatlivspolitik

Jeg har tavshedspligt og arbejder i overensstemmelse med GDPR for at passe på dine personfølsomme oplysninger. Det betyder, at jeg ikke deler dine oplysninger og data med andre.